hành trình thông thường
câu, diễn đạt
1.じゅんろ 「順路」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUẬNジュン
LỘロ、ル