hiền lành
động từ
1.いつくしむ 「慈しむ」​​
2.おとなしい 「大人しい」​​
3.おんわ 「温和」​​
4.やさしい 「優しい」​​
tính từ
5.いつくしむ 「慈しむ」​​
tính từ
6.おんわ 「穏和」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ hiền lành

1. con sư tử hiền lành
おとなしいライオン
2. Chỉ con người mới có thể cứu giúp những động vật cỡ lớn hiền lành này
人間だけがこの温和な大型動物を救うことができる
3. thái độ dịu dàng, tính cách hiền lành
態度・人柄が温和である
4. thái độ hiền lành
穏和な表情

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
ĐẠIダイ、タイ
HÒAワ、オ、カ
ÔNオン
ƯUユウ、ウ
TỪ
ỔNオン