Hiệp hội các nhà quản lý công nghệ Đại học tổng hợp
câu, diễn đạt
1.だいがくぎじゅつかんりきょうかい 「大学技術管理協会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
HỘIカイ、エ
KỸ
THUẬTジュツ
HIỆPキョウ
ĐẠIダイ、タイ
QUẢNカン