hình ảnh của những vị đáng kính
danh từ
1.ごえい 「ご影」​​
câu, diễn đạt
2.ごえい 「ご影」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẢNHエイ