kẻ ăn cắp ở cửa hàng bằng cách giả làm khách mua hàng
câu, diễn đạt
1.まんびき 「万引」​​
2.まんびき 「万引き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẠNマン、バン
DẪNイン