kẻ lang thang không có chỗ ở và không có nghề nghiệp ổn định
câu, diễn đạt
1.ながれもの 「流れ者」 [LƯU GIẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
LƯUリュウ、ル