không còn tính người
1.なさけしらず 「情知らず」 [TÌNH TRI]​​
câu, diễn đạt
2.なさけしらず 「情け知らず」 [TÌNH TRI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÌNHジョウ、セイ
TRI