không hoàn toàn có cùng một mơ ước
câu, diễn đạt
1.まんざらゆめではない 「まんざら夢ではない」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘNGム、ボウ