không tự kiềm chế được
câu, diễn đạt
1.のぼせあがる 「のぼせ上がる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン