kỹ thuật ngụy trang, ẩn mình, tấn công kẻ thù một cách bí mật của Ninja
câu, diễn đạt
1.にんじゅつ 「忍術」 [NHẪN THUẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUẬTジュツ
NHẪNニン