lễ dâng hoa ngày Phật đản
câu, diễn đạt
1.はなくよう 「花供養」 [HOA CUNG DƯỠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOAカ、ケ
CUNGキョウ、ク、クウ、グ
DƯỠNGヨウ、リョウ