Liên hiệp các Ngành Dược Châu Âu và các Hiệp hội
câu, diễn đạt
1.おうしゅうせいやくだんたいれんごうかい 「欧州製薬団体連合会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
HỘIカイ、エ
ĐOÀNダン、トン
CHÂUシュウ、ス
ÂUオウ
LIÊNレン
HỢP,CÁPゴウ、ガッ、カッ
THỂタイ、テイ
DƯỢCヤク