Liên hiệp những nhà sản xuất rượu của Châu Âu
danh từ
1.おうしゅうびーるじょうぞうれんめい 「欧州ビール醸造連盟」​​
câu, diễn đạt
2.おうしゅうびーるじょうぞうれんめい 「欧州ビール醸造連盟」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂUシュウ、ス
ÂUオウ
LIÊNレン
NHƯỠNGジョウ
MINHメイ
TẠO,THÁOゾウ