loại tơ đen dày từ hòn đảo hachijo
danh từ
1.くろはちじょう 「黒八丈」 [HẮC BÁT TRƯỢNG]​​
câu, diễn đạt
2.くろはちじょう 「黒八丈」 [HẮC BÁT TRƯỢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯỢNGジョウ
BÁTハチ
HẮCコク