loại viên ngọt nhân tạo chứa một chuỗi axit aspartic
danh từ
1.アスパルテーム​​
câu, diễn đạt
2.アスパルテーム​​

Thảo luận, đóng góp