máy may
1.ミシン​​
danh từ
2.ミシン​​

Thảo luận, đóng góp