máy móc và thiết bị nông nghiệp
câu, diễn đạt
1.のうきぐ 「農機具」 [NÔNG CƠ CỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
CỤ
NÔNGノウ