mèo
danh từ
1.ねこ 「猫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊUビョウ