Miso có màu nâu đỏ
danh từ
1.あかみそ 「赤味噌」 [XÍCH VỊ TẰNG]​​
câu, diễn đạt
2.あかみそ 「赤味噌」 [XÍCH VỊ TẰNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
TẰNGソウ、ショウ、ソ
VỊ