mỏ bạc
1.ぎんこう 「銀鉱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHOÁNGコウ
NGÂNギン