môn bóng chày chơi bằng loại bóng mềm
câu, diễn đạt
1.なんしきやきゅう 「軟式野球」 [NHUYỄN THỨC DÃ CẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
THỨCシキ
CẦUキュウ
NHUYỄNナン