ngày hết hiệu lực
1.しっこうび 「失効日」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆUコウ
THẤTシツ
NHẬTニチ、ジツ