người Nam phi gốc Âu (đặc biệt là Hà Lan)
câu, diễn đạt
1.アフカーナ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ người Nam phi gốc Âu (đặc biệt là Hà Lan)

1. bố tôi là người Nam Phi gốc Âu
父はアフカーナです