người trí não chậm phát triển
câu, diễn đạt
1.しんしんもうじゃくしゃ 「心神耗弱者」 [TÂM THẦN HAO NHƯỢC GIẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
GIẢシャ
HAO,HÁOモウ、コウ、カウ
NHƯỢCジャク
THẦNシン、ジン