nhà thờ
1.きょうかい 「教会」​​
danh từ
2.かいどう 「会堂」 [HỘI ĐƯỜNG]​​
3.チャーチ​​
4.モスク​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ nhà thờ

1. Nhà thờ Augsburg
アウクスブルク教会
2. Nhà thờ Hy Lạp
ギリシャ教会
3. Nhà thờ Acmenia
アルメニア教会

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
ĐƯỜNGドウ
GIÁOキョウ