nhân vật vĩ đại
danh từ
1.いじん 「偉人」​​
câu, diễn đạt
2.いじん 「偉人」​​
3.えらぶつ 「偉物」 [VĨ VẬT]​​
4.えらぶつ 「豪物」 [HÀO VẬT]​​
5.えらもの 「豪物」 [HÀO VẬT]​​
6.きょせい 「巨星」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ nhân vật vĩ đại

1. hành động như nhân vật vĩ đại (vĩ nhân)
偉そうにする
2. lập luận của nhân vật vĩ đại (con người vĩ đại)
偉人論

Kanji liên quan

CỰキョ
VẬTブツ、モツ
TINHセイ、ショウ
NHÂNジン、ニン
HÀOゴウ