sâu bọ xuất hiện từ cuối mùa hè đến mùa thu
danh từ
1.あきご 「秋蚕」 [THU TẰM]​​
câu, diễn đạt
2.あきご 「秋蚕」 [THU TẰM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẰMサン、テン
THUシュウ