sự canh tác thu hoạch vào mùa thu
danh từ
1.あきさく 「秋作」 [THU TÁC]​​
câu, diễn đạt
2.あきさく 「秋作」 [THU TÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự canh tác thu hoạch vào mùa thu

1. Vụ thu hoạch vào mùa thu
秋作物

Kanji liên quan

TÁCサク、サ
THUシュウ