sự chuyền bóng cho từng cầu thủ trong các môn bóng
câu, diễn đạt
1.マンツーマン​​

Thảo luận, đóng góp