sự làm bằng gỗ
câu, diễn đạt
1.もくせい 「木製」​​
2.もくぞう 「木造」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
CHẾセイ
TẠO,THÁOゾウ