sự ngang hàng trên mọi phương diện
câu, diễn đạt
1.おたがいさま 「お互い様」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖ
DẠNGヨウ、ショウ