sự tả cảnh
danh từ
1.じょけい 「叙景」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tả cảnh

1. bài văn tả cảnh
叙景文

Kanji liên quan

TỰジョ
CẢNHケイ