sự tạ tội
danh từ
1.しゃざい 「謝罪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỘIザイ
TẠシャ