sự tác động
danh từ
1.さどう 「作動」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ
TÁCサク、サ