sự tắc nghẽn mũi
câu, diễn đạt
1.はなづまり 「鼻詰まり」 [TỴ CẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẬTキツ、キチ
TỴ