sự tắc ruột
danh từ
1.ちょうへいそく 「腸閉塞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẾヘイ
TRƯỜNG,TRÀNGチョウ
TẮC,TÁIソク、サイ