sự tái
danh từ
1.はんにえ 「半煮え」 [BÁN CHỬ]​​
2.レア​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
CHỬシャ