sự tài cán
danh từ
1.びんわん 「敏腕」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẪNビン
OẢNワン