sự tải đầy
danh từ
1.まんさい 「満載」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNマン、バン
TẢI,TÁIサイ