sự tái hôn
danh từ
1.さいこん 「再婚」​​
2.てんか 「転嫁」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tái hôn

1. Cô ấy quyết định tái hôn vì con cái.
彼女は子どものために再婚することにした。

Kanji liên quan

TÁIサイ、サ
CHUYỂNテン
HÔNコン
GIÁ