sự tải nặng
danh từ
1.おもに 「重荷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ