sự tại tịch
danh từ
1.ざいせき 「在籍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠIザイ
TỊCHセキ