sự tài trợ
1.ゆうずう 「融通」​​
danh từ
2.ゆうし 「融資」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
DUNGユウ