sự tâm phục
danh từ
1.しんぷく 「心服」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
PHỤCフク