sự tạm treo
câu, diễn đạt
1.たなあげ 「棚上げ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン
BẰNGホウ