sự tản bộ
danh từ
1.さんぽ 「散歩」​​
2.じょほ 「徐歩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘホ、ブ、フ
TÁNサン
TỪジョ