sự tản bộ
1.じょほ 「徐歩」​​
danh từ
2.さんぽ 「散歩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘホ、ブ、フ
TÁNサン
TỪジョ