sự tận dụng
danh từ
1.かつよう 「活用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
HOẠTカツ