sự tán gẫu
danh từ
1.チャット​​
2.まんだん 「漫談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠN,MANマン
ĐÀMダン