sự tàn phá của lũ lụt
danh từ
1.ごううか 「豪雨禍」 [HÀO VŨ HỌA]​​
câu, diễn đạt
2.ごううか 「豪雨禍」 [HÀO VŨ HỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VŨ,VÚ
HỌA
HÀOゴウ