sự tàn phế
danh từ
1.ふじゆう 「不自由」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
DOユ、ユウ、ユイ
TỰジ、シ